כלכלת

איכות

סביבה

למשתנים סביבתיים תרומה ניכרת לאיכות החיים ויש לכך ביטוי כלכלי. "רן חקלאי - כלכלה אורבנית" מתמחה במתן שירותי ייעוץ ותמחור של הפגיעה בסביבה ובאיכות החיים של התושבים ושל התועלת הציבורית הנובעת מהפרויקט. תהליך העבודה כולל יצירת סט כלי מדיניות לבחינת ההשפעות השונות הלוקחות בחשבון את כלל שירותי המערכת האקולוגית תוך התחשבות בצרכי הפיתוח הכלכלי מנקודת ראות כל בעלי העניין, הציבור והפירמות, תוך שימוש במודלים הכלכליים העדכניים ביותר.

 

עבודות לדוגמא (רשימה חלקית)

שטחים פתוחים מסמך מדיניות לעתיד ים המלח, מסמך מדיניות התמוטטות המצוק בחופי ישראל, מסמך מדיניות שימור נחלים אורבניים, פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל, תכנית אב לשיקום ופיתוח נחל הבשור.

השפעה על הסביבה של מפעלים ותשתיות תכנית אסטרטגית לרשויות הניקוז, תמחור השפעות סביבתיות למפעלי עלבד  וכפרית, בחינה כלכלית לשדרוג מתקן טיהור שפכים בנחל שורק, מתקן מחזור לפסולת חדרה.