יעוץ

עסקי

לניתוח כלכלי מקצועי ומעמיק טרם התחלת הפרויקט יש השפעה ניכרת על סיכויי הצלחתו. בתחום זה "רן חקלאי - כלכלה אורבנית" מתמחה בהערכות כדאיות כלכלית, בדיקות כדאיות, מבחני עלות תועלת וניתוחים פיננסים של פרויקטים בקני מידה שונים. לצורך כך נבנה מודל ייחודי לכל פרויקט המשקלל את כלל הגורמים העשויים להשפיע על רווחיותו, תוך יצירת תחזית תשואה ורווח. 

 

 

עבודות לדוגמא (רשימה חלקית)

ייעוץ לחברות במגזר הפרטי אמריקה ישראל, אפריקה ישראל, קבוצת עזריאלי, סופרבוס, קרן נזקי טבע, שמפיניון.

ייעוץ למגזר הציבורי עיריות חדרה וכפר סבא - מחזור פסולת, רמ"י - שיווק מחצבות, קריית שמונה - כדאיות הקמת מט"ש.