כנס איגוד המתכננים 2018

במסגרת הכנס, שהוא החשוב והבולט בעולם התכנון בישראל, העביר רן חקלאי הרצאה שכותרתה "תרבות וקולינריה - בסיס לעירוניות מתחדשת".

בהרצאה הוצג הקשר הכלכלי בין החשיבות ההולכת וגדלה של עולם הקולינריה לבין המרחב העירוני. הוצע מדד יחסי שמשקלל את מספר המסעדות לנפש ביישובי הארץ ומסקנות שעולות ממנו. 

מאמרים וכתבות

 

 

פרסומים נבחרים