יעוץ

אסטרטגי

תכנון אסטרטגי נועד להביא לקבלת החלטות נכונות בארגון לשם הגשמת החזון והשגת יעדיו. תהליך התכנון מבוסס על ניתוח תהליכים ומגמות עבר ותחזיות, הגדרת חזון ומטרות, ובחינת חלופות שונות ופיתוח סט כלים להשגתן. "רן חקלאי - כלכלה אורבנית" מתמחה במתן שירותי ייעוץ תוך בניית כלים שונים לקבלת החלטות, הצגת תמונה מלאה של המצב הקיים ומציאת יתרונות יחסיים.

 

עבודות לדוגמא (רשימה חלקית)

בינוי והתחדשות עירונית מסמך מדיניות להעצמת שכונות ותיקות, מסמך מדיניות להתחדשות דרום יפו, תכנית אסטרטגית לעיר לוד, תכנית אסטרטגית למועצה אזורית עמק יזרעאל, פינוי מחנות צה"ל - משמעויות כלכליות ותכנוניות, מסמך מדיניות החקלאות והכפר, מעונות האוניברסיטה העברית.

כלכלת איכות סביבה וטבע מסמך מדיניות לעתיד ים המלח, מסמך מדיניות התמוטטות המצוק בחופי ישראל, מסמך מדיניות שימור נחלים אורבניים, פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל.

פיתוח ארגוני ארגון מחודש של מערך השירות הווטרינרי, מתווה לאיחוד המכון הגיאולוגי והגיאופיזי והמכון לחקר ימים ואגמים,

בניית מתווה להפיכת מע"צ מיחידת סמך לחברה ממשלתית.