כלכלת

תשתיות

קיומן של תשתיות הוא תנאי הכרחי לפיתוח כלל ארצי, אזורי ועירוני. תחום התשתיות מבוסס על שיתוף פעולה הדוק בין הסקטור הפרטי לסקטור הציבורי במתכונות שונות כגון B.O.T, P.P.P ועוד. ל"רן חקלאי - כלכלה אורבנית" מיומנויות בניתוחים כלכליים, בדיקות כדאיות ומודלים לקביעת סדר עדיפויות בהשקעה.

 

עבודות לדוגמא (רשימה חלקית)

תחבורה נתיבי ישראל – בחינות כדאיות לתשתיות תחבורתיות, עיריות בת ים ורמלה - לתכנון תחבורה ציבורית עירונית, חברת סופרבוס - תכנית ביקוש רב שנתית בתחבורה ציבורית.

תשתיות הנדסיות משרד החקלאות – תכנית אסטרטגית לרשויות הניקוז, בחינה כלכלית לשדרוג מתקן טיהור שפכים בנחל שורק ובקריית שמונה, בחינת חלופות לפינוי אשפה פנאומטי כפר סבא, בחינת חלופות להקמת מסילה שלישית לנתיבי איילון.