top of page

בעלת תואר ראשון בלימודי פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה (פכ"מ), ותואר שני בתכנון עירוני ואזורי מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

אמונה החלה את עבודתה בחברה ככלכלנית ומתכננת ערים בשנת 2022. בעבר עבדה ככלכלנית בלשכת הממונה על זרוע העבודה, במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ככלכלנית ומתכננת ערים במשרד 'בר תכנון' וכיועצת מנכ"ל במשרד הבינוי והשיכון.

אמונה שוורץ

כלכלנית ומתכננת ערים

אמונה תמונה _edited_edited.png
bottom of page