top of page

בעלת תואר ראשון בכלכלה וביחסים בינלאומיים, ותואר שני בכלכלה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. סיימה קורס בתחום ניהול פרויקטים.

כלכלנית ומתכננת ערים בחברה החל משנת 2009.

במסגרת עבודתה בחברה, עוסקת בביצוע בדיקות היתכנות ובחינות כדאיות כלכלית בתחומי נדל"ן, דיור, התחדשות עירונית ופיתוח תשתיות מסוגים שונים. מקדמת תכניות אסטרטגיות ומסמכי מדיניות בפריסה ארצית. יועצת בתחומי כלכלה ופרוגרמות בתוכניות ברמות תכנון שונות בניהן תכניות מתאר לרשויות מקומיות, תכניות שלד, תכניות אב מרחביות, ותכנון מפורט לאזורי מגורים, תעסוקה ותעשייה. כמו כן, משמשת כיועצת כלכלית למינהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה בנושאי תקצוב אזורי תעשייה, סבסוד עלויות הפיתוח ותעדוף בקשות להקמת מפעלים באזורי תעשייה בפריסה ארצית.

מילה נוימן

כלכלנית שותפה

%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94_edited_edited_edited.png
bottom of page