top of page
AdobeStock_83695747.jpeg

"רן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ" נוסדה בשנת 1996 על ידי רן חקלאי.

בשנת 2023 שונה שמה ל"חקלאי נוימן – כלכלה אורבנית בע"מ". כיום, השותפים בחברה הם רן חקלאי ומילה נוימן.

החברה בעלת מומחיות בייעוץ כלכלי ואסטרטגי במגוון פרויקטים - תכנון אורבני, פיתוח עירוני ונדל"ן, פרוגרמה לצרכי ציבור, מימון וייעוץ עסקי, כלכלת תחבורה, תשתיות ואיכות סביבה.

לרן חקלאי ניסיון של למעלה מ-30 שנה בתכנון ולווי פרויקטים מורכבים בהיקף כספי גדול, הכנת תכניות עסקיות למרכזי רווח, הכנת תכניות השקעות, מימון וביצוע בחינות כלכליות עבור תכניות בניין עיר ותכניות פיתוח תוך בחינה של היבטי תפקוד המרקם העירוני ותפקוד מוניציפאלי.

למילה נוימן ניסיון של כ-15 שנה בייעוץ כלכלי ותכנון עירוני בעיקר במסגרת העבודה בחברה בהם עסקה בכל תחומי התכנון והפיתוח הכלכלי החל מתכנון ארצי ועד לתכנון מקומי, ייעוץ לרשויות מקומיות ועבודה מול משרדי ממשלה וגורמים פרטיים.

החברה מעסיקה צוות כלכלנים, מתכנני ערים וגיאוגרפים ופועלת בשיתוף פעולה עם משרדי אדריכלים, מתכננים פיסיים, חברות הנדסה וניהול.

bottom of page