top of page

תכנון כלכלי ואורבני

כלכלת העיר מהווה חלק משמעותי בפיתוח העיר ובחיי תושביה. תכנון עיר דינמית ותוססת מצריך התייחסות למערכת הכלכלית ולתפקודה. "חקלאי נוימן - כלכלה אורבנית" מתמחה בניתוח מערכתי של היבטי הכלכלה העירונית ויחסי הגומלין בין מרכיביה השונים, הן בתוך מרחב התכנון והן בממשק עם הסביבה. החברה עוסקת בייעוץ בתחום הבנייה, התשתיות, התחדשות עירונית ותיירות. כמו כן לחברה ניסיון בהכנת תכניות מתאר ארציות, עירוניות ותכנון מפורט, הכנת פרוגרמות ותכנון בתחומי המסחר, תעסוקה, מגורים וצרכי ציבור.

Notepad on Desk
People Walking
AdobeStock_198081475.jpeg
AdobeStock_369097285.jpeg
AdobeStock_270983672.jpeg
תכנון כלכלי אורבני - תיירות.jpg
AdobeStock_624839823.jpeg
bottom of page