top of page
AdobeStock_109900089.jpeg

כלכלת תשתיות תחבורתיות / עבודות לדוגמה

  • בחינות כדאיות לתשתיות תחבורה עפ"י נוהל פר"ת (נתיבי ישראל)

  • תכנית אב לתחבורה ציבורית (עיריות בת ים ורמלה)

  • תחזיות ביקוש לאשכולות תחבורה ציבורית (חברת סופרבוס)

  • שדה תעופה משלים לנתב"ג (משרד התחבורה)

bottom of page