top of page

אחראית על ניהול לו"ז של עובדי החברה, ניהול כספים וגביה, התקשרויות וחוזים מול לקוחות חדשים וקיימים ועוד.

החלה את עבודתה בחברה בשנת 2024.

בעבר שימשה כמנהלת משרד בחברה גדולה בעלת ניסיון בתחום למעלה מ-5 שנים.

מירי דורנפלד

מנהלת משרד

bottom of page